STRONA GŁÓWNA

AKTUALNOŚCI

PERSONEL PRZEDSZKOLA

PROGRAMY I INNOWACJE

ZAJĘCIA DODATKOWE

ZAPISY

OPŁATY

KONTAKT

ORGANY PRZEDSZKOLA

INFORMACJE DLA RODZICÓW

GALERIA

LINKI
Ważne akty prawne dotyczące praw dziecka

    Publiczne Przedszkole nr 13 w Radomiu powstało 24.03.1977r. Usytuowane jest na osiedlu Zamłynie przy ulicy Garbarskiej 59/67.

    Mieści się w wolnostojącym, parterowym budynku, wokół którego rozciąga się duży ogród wyposażony w zjeżdżalnie, huśtawki, piaskownice i inne urządzenia do zabaw. Ogród przedszkolny ma dużą powierzchnię, w większości porośniętą trawą. Na terenie ogrodu są liczne drzewa, krzewy i rabaty kwiatowe.

    Budynek i jego otoczenie, przystosowane są do potrzeb i warunków rozwojowych dzieci w wieku przedszkolnym oraz wymogów określonych przepisami dotyczącymi tego typu placówek. Więcej zdjęć można zobaczyć w dziale GALERIA


    Przedszkole posiada bardzo dobre warunki lokalowe. Jest placówką czterooddziałową, do której uczęszczają dzieci w wieku od 3 do 6 lat. Każda grupa wiekowa mieści się w osobnej, dużej, estetycznej, dobrze wyposażonej sali zabaw i zajęć dla dzieci. Przy każdej sali znajdują się łazienki. Każda grupa wiekowa ma własna szatnię.


                Posiłki dzieci spożywają na jadalni.

    W przedszkolu znajduje się duża sala gimnastyczna wyposażona w sprzęt sportowy do ćwiczeń i zabaw ruchowych.

    Obok pomieszczeń przeznaczonych dla dzieci znajdują się jeszcze: gabinet dyrektora, księgowej, intendentki,kuchnia, pomieszczenie do wydawania posiłków i zmywania naczyń. Przedszkole dysponuje bogatą bazą środków dydaktycznych, sprzętem audiowizualnym wykorzystywanym w codziennej pracy opiekuńczo - wychowawczo - dydaktycznej. Nasze działania zmierzają w kierunku jej ciągłego wzbogacania i doskonalenia.

  Nauczyciele pracujący w naszym przedszkolu posiadają kwalifikacje w zakresie wychowania przedszkolnego i systematycznie doskonalą swój warsztat pracy, uczestnicząc w warsztatach, kursach, studiach podyplomowych.

  Dużym zainteresowaniem cieszą się w naszej placówce zajęcia dodatkowe: rytmika, język angielski, tańce, zajęcia z gimnastyki korekcyjnej, religia oraz zajęcia logopedyczne.

  Otwartość na wpływy środowiska przejawia się w naszej placówce we współpracy z rodzicami, instytucjami oświatowymi i kulturalnymi. Duży wkład w funkcjonowanie placówki wnoszą rodzice dzieci, którzy przez personel traktowani są jako cenni i równorzędni partnerzy w kierowaniu procesem wychowawczym dzieci. Pomagają w organizowaniu imprez, uroczystości przedszkolnych i wycieczek oraz w miarę swoich możliwości sponsorują niektóre nasze poczynania. Nasze przedszkole organizuje dla nich dni otwarte, które pozwalają rodzicom poznać aspekty życia przedszkolnego oraz obserwować zachowania swoich pociech.  Stronę internetową aktualizuje dyr. Ewa Bator